Utredning, förslag och implementering av förbättringar som hjälper företag mot ett hållbart företagande. (CSR)

  • Vi erbjuder fasta avtal som gör att du tryggt lever upp till lagen om visselblåsare
  • Kostnad 4995:-/år för företag med upp till 250 anställda och Offert för företag med 251-999 anställda.  Moms tillkommer.
  • Vi tillställer dig som VD ett informationsunderlag med syfte att du enkelt och odramatisk kan informera din styrelse och dina anställda om att du har sjösatt denna funktion och att ditt företag därför ligger i framkant både vad gäller lagkrav och att ditt bolag tar frågan om ett hållbart företagande (CSR)  på allvar även av kommersiella skäl. 
  • I vårt avtal får du också företagets egen Policy gällande visselblåsare.4

Hållbarhet

  • Vet du vilken påverkan dina investeringar har på viktiga hållbarhetsområden som miljö, mänskliga rättigheter och korruption?
  • Visste du att du kan få bidrag och subventioner för dina investeringar i hållbarhet?

Till Hållbarhet

Vi hjälper dig att etablera funktioner för ett hållbart företagande - Enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och med högsta integritet för alla inblandade. Du skall fokusera på att utveckla ditt företag – dvs marknadsföra, sälja och skapa vinst.

Visselblåsarfunktion

Vi tar hand om hela informationsflödet - från dina medarbetare, dina kunder, dina leverantörer eller andra intressenter kring ditt företag. Se mer nedan

Due Diligences

Vi hjälper Dig med den tekniska besiktningen och en kartläggning och analys av organisationens förmågor och resurser såsom ledning, kultur, kompetens, organisation, processer, teknologi och infrastruktur.

CSR Hållbart företagande

Hållbarhet & Miljö, Mänskliga rättigheter, Diskriminering, Affärsetik, Arbetsvillkor, Internutbildning, Medarbetarundersökning

Exempel Visselblåsarfunktion

 Vi sorterar bort irrelevanta sk skvaller och allmänna missnöjesyttringar – Vi fokuserar på väsentliga ogentligheter – inget annat. Vi ger dig snabb och konkret muntlig och skriftlig återkoppling under anonymiserade former.
Vi ger dig även förslag på åtgärder om du så önskar.

Steg 1

Du tecknar ett visselblåsaravtal med oss. Storlek på avtalet med hänsyn tagen till antal anställda på ditt företag. Vi tillställer dig som VD ett informationsunderlag med syfte att du enkelt och odramatisk kan informera din styrelse och dina anställda om att du har sjösatt denna funktion och att ditt företag därför ligger i framkant både vad gäller lagkrav och att ditt bolag tar frågan om en “Whistle Blower” funktion på allvar även av kommersiella skäl.

Steg 2

Du informerar din personal om att vi finns som stöd och att ditt bolag samarbetar med oss. Du informerar internt men vill du ha vår hjälp så stödjer vi dig i detta mot en separat avgift. Har du kollektivavtal rekommenderar vi att du vidtalar din motpart. Vi rekommenderar även att du informerar din revisor om att du etablerat denna lagstadgade funktion. Har du en företagsförsäkring rekommenderar vi även att du vidtalar ditt försäkringsbolag/försäkringsmäklare om saken. Vi vet att samtliga kommer uppskatta att du tagit initaivet till att etablera denna funktion i ditt företag. Har du redan en CSR eller ISO certifiering eller liknande är det också bra att du under proaktiva säljande former, och vid lämpliga tillfällen, informerar dina externa intressenter som kunder och leverantörer. Det är också bra, men inte nödvändigt, att du lägger upp ditt samarbete med oss på din hemsida som en kvalitetsstämpel – företrädesvis med vår logotype.

Steg 3

Nu är vi igång ! Vad händer därefter? Förhoppningsvis ingenting om ditt företag är välskött i alla dess delar. Men ibland kan det gå fel och då är det bättre att förekomma än att förekommas!