Visste du att det finns en lag att alla företag över 50 anställda, privatägda och offentlig ägda, skall ha en sk visselblåsarfunktion?

Om oss

Vi hjälper dig att etablera denna lagstadgade funktion för ditt företag – Enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och med högsta integritet för alla inblandade. Du skall fokusera på att utveckla ditt företag – dvs marknadsföra, sälja och skapa vinst.

Vi tar hand om hela informationsflödet – från dina medarbetare, dina kunder, dina leverantörer eller andra intressenter kring ditt företag. Vi sorterar bort irrelevanta sk skvaller och allmänna missnöjesyttringar – Vi fokuserar på väsentliga ogentligheter – inget annat.

Vi ger dig snabb och konkret muntlig och skriftlig återkoppling under anonymiserade former.

Vi ger dig även förslag på åtgärder om du så önskar.

WB Integritet arbetar aktivt för ett hållbart företagande i enlighet med   ISO 26000.

Telefonväxel 08-50235453

WB Integritet AB, 556549-3722, Kromgatan 3, 271 39 Ystad.

WB Integritet AB – en del av Keypoint.

 
 
Rebecka Nyström Affärsansvarig