Integritet, säkerhet och professionell hantering.

Komplett hantering av inkommande ärenden i enlighet med visselblåsarlagen.

Teckna ditt avtal redan nu – Just nu erbjuder vi tillgång till tjänsten kostnadsfritt de första månaderna fram tills lagen träder i kraft, därefter löper avtalet i ett år.

Ett perfekt tillfälle att implementera den lagstadgade visselblåsarfunktionen. Ordinarie pris: 4995kr/år för företag med under 250 anställda.  För företag med anställda 251-999 är kostnaden 10 995:-/år. Moms tillkommer.

Kontakta oss om företaget har mer än 999 anställda.

Vad ingår?
• Implementering inkl. utbildning (värde 1980kr)
• Egen logo
• Policydokument till medarbetare
• Ärendehantering
• Sortering och kategorisering
• Rapportering

Riksdagen har den 29 september 2021 fattat beslut om att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner kommer att vara tvingande och införas stegvis beroende på verksamhetens storlek.

WB Integritet AB

Vi hjälper dig att etablera denna lagstadgade funktion för ditt företag – Enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och med högsta integritet för alla inblandade. Du skall fokusera på att utveckla ditt företag – dvs marknadsföra, sälja och skapa vinst.

Vi tar hand om hela informationsflödet – från dina medarbetare, dina kunder, dina leverantörer eller andra intressenter kring ditt företag. Vi sorterar bort irrelevanta sk skvaller och allmänna missnöjesyttringar – Vi fokuserar på väsentliga ogentligheter – inget annat.

Vi ger dig snabb och konkret muntlig och skriftlig återkoppling under anonymiserade former.

Vi ger dig även förslag på åtgärder om du så önskar.

WB Integritet arbetar aktivt för ett hållbart företagande i enlighet med   ISO 26000 

8+

Aktiva ärenden

12+

Nöjda kunder

2

Lokalkontor

15+

Samarbetspartners

Hållbart företagande (CSR)

Hållbart företagande utgår ifrån premissen att företag
ska bedriva en verksamhet som gynnar en hållbar utveckling
(ekonomisk, social och miljömässig) enligt den
definition som slogs fast av FN genom Brundtlandkommissionen
år 1987 ”en hållbar utveckling är en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov”. Källa – Regeringskansliet  Plattform för svenskt agerande

Vad säger lagen?

Visste du att det finns en lag att alla företag över 50 anställda, privatägda och offentlig ägda, skall ha en sk Whistle Blowing funktion?

Hur?

Vi tar hand om hela informationsflödet - från dina medarbetare, dina kunder, dina leverantörer eller andra intressenter kring ditt företag. Vi sorterar bort irrelevanta sk skvaller och allmänna missnöjesyttringar – Vi fokuserar på väsentliga ogentligheter – inget annat.

Förslag.

Vi ger dig även förslag på åtgärder om du så önskar.

Internt i ditt företag.

Du informerar din personal om att vi finns som stöd och att ditt bolag samarbetar med oss. Du informerar internt men vill du ha vår hjälp så stödjer vi dig i detta mot en separat avgift. Har du kollektivavtal rekommenderar vi att du vidtalar din motpart. Vi rekommenderar även att du informera din revisor om att du etablerat denna lagstadgade funktion. Har du en företagsförsäkring rekommenderar vi även att du vidtalar ditt försäkringsbolag/försäkringsmäklare om saken. Vi vet att samtliga kommer uppskatta att du tagit initiativet till att etablera denna funktion i ditt företag.

Vad gör vi?

Vi hjälper dig att etablera denna lagstadgade funktion för ditt företag - Enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och med högsta integritet för alla inblandade. Du skall fokusera på att utveckla ditt företag – dvs marknadsföra, sälja och skapa vinst.

Återkoppling.

Vi ger dig snabb och konkret muntlig och skriftlig återkoppling under anonymiserade former.

Vi tillställer dig som VD ett informationsunderlag med syfte att du enkelt och odramatisk kan informera din styrelse och dina anställda om att du har sjösatt denna funktion och att ditt företag därför ligger i framkant både vad gäller lagkrav och att ditt bolag tar frågan om en “Whistle Blower” funktion på allvar även av kommersiella skäl.

Nu är vi igång !

Vad händer därefter? Förhoppningsvis ingenting om ditt företag är välskött i alla dess delar. Men ibland kan det gå fel och då är det bättre att förekomma än att förekommas!