RyssbyGymnasiet

RyssbyGymnasiets verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar, öppen, enkel och omtänksam. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån våra etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Du har en viktig roll genom att rapportera missförhållanden.

Det är upp till var och en att med eftertänksamhet använda vår visselblåsarfunktion för skeenden som är värda att rapportera. I sammanhanget bör framhållas att inge felaktiga anklagelser är allvarligt och i sig kommer att utredas och i förekommande fall anmälas.

Tänk efter före är därför en bra ledstjärna. Ta inte med känsliga uppgifter om personer du nämner eller i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.

Om jag inte kryssat ovan kommer mina uppgifter att synas för arbetsgivaren.
Ta inte med känsliga uppgifter om personer du nämner eller i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.