Tornstadenkoncernen arbetar för att bekämpa mutor, korruption, diskriminering och andra missförhållanden i vår koncern. Våra arbetsplatser ska vara fria från kriminalitet och alla ska arbeta med schyssta villkor.

En viktig del i detta arbete är att göra det möjligt för dig som kommer i kontakt med Tornstaden i arbetet att kunna rapportera om missförhållanden på ett enkelt och tryggt sätt.

Anställda på Tornstaden ska i första hand vända sig till sin närmaste chef eller personalavdelningen. Om detta av olika skäl inte är möjligt, samt för utomstående, tillhandahåller Tornstaden en visselblåsarfunktion som hanteras av en extern och oberoende aktör.

Exempel på vad som kan anmälas

– ekonomisk brottslighet såsom mutor, korruption, stöld, bedrägeri och förfalskning

– miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen

– diskriminering, mobbning och trakasserier

Vad händer när ditt ärende har inkommit?

Så snart en anmälan har inkommit erhåller du en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Därefter sker en analys av de uppgifter som rapporterats in av WB Integritet för att avgöra om det är ett visselblåsarärende. Därefter informeras personalchefen som fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning. Om ärendet avser personalchefen skickas det i stället till VD.

Anmälan om missförhållanden görs enligt formuläret nedan:

Om jag inte kryssat ovan kommer mina uppgifter att synas för arbetsgivaren.
Ta inte med känsliga uppgifter om personer du nämner eller i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.