Vår verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar, Tillit, Tillgänglighet, Professionalism och Lösningsfokus. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där vår utbildning och aktiviteter ska prövas utifrån våra etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Du har en viktig roll genom att rapportera missförhållanden.
Det är upp till var och en att med eftertänksamhet använda vår visselblåsarfunktion för skeenden som är värda att rapportera. I sammanhanget bör framhållas att inge felaktiga anklagelser är allvarliga och i sig kommer utredas och i förekommande fall anmälas. Tänk efter före är därför en bra ledstjärna.

Klagomål och synpunkter gällande Honestas gymnasieskolor kan lämnas in via respektive skolas hemsida.

Anmälan om missförhållanden enligt formuläret nedan:

Om jag inte kryssat ovan kommer mina uppgifter att synas för arbetsgivaren.
OBS VÄLJ ENDAST EN SKOLA annars hanteras inte din anmälan. Vill du anmäla fler skolor så får du göra en anmälan för varje.
Ta inte med känsliga uppgifter om personer du nämner eller i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.