Denna rapportkanal kan användas av personer med arbetsrelation till Löjtnantsgårdens äldreboende för att rapportera arbetsrelaterade allvarliga missförhållanden och oegentligheter.

Rapportkanalen kan användas när sedvanliga rapportrutiner på Löjtnantsgården ej är tillämpliga (såsom t ex avvikelser, Lex Maria, Lex Sarah, arbetsskadeanmälan, etc) och den som rapporterar önskar utökat skydd.

Du har en viktig roll genom att rapportera arbetsrelaterade allvarliga missförhållanden och oegentligheter, så att de snarast kan hanteras. För att vi ska kunna utreda och gå vidare med ditt ärende på bästa sätt behöver du beskriva ditt ärende noggrant.

Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och får inte göra det med skadligt uppsåt eller om du vet att uppgifterna är falska.

Det kan innebära att rapporter som avges med illvillig avsikt och som innehåller felaktiga anklagelser kommer att utredas och i förekommande fall anmälas.

Rapport om missförhållanden och oegentligheter enligt formuläret nedan:

Om jag inte kryssat ovan kommer mina uppgifter att synas för arbetsgivaren.
Ta inte med känsliga uppgifter om personer du nämner eller i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.